Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας - Αγρόκτημα Πινακάδες

Η Θεραπευτική Ιππασία είναι ένας είδος θεραπείας που χρησιμοποιεί το άλογο σαν μέσο βελτίωσης για διάφορες δραστηριότητες  σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εστιάζει όχι μόνο στην βελτίωση της σωματικής  και γνωστικής συμπεριφοράς του αναβάτη αλλά και στην δημιουργία της σχέσης του με το άλογο βοηθώντας στην καλύτερη συναισθηματική ανάπτυξη.

 

 

Μέσα από μια ομαδική προσέγγιση παρέχει θεραπεία για το άτομο με την βοήθεια των εκπαιδευτών ιππασίας. Τα άλογα κινούνται σε ρυθμική κίνηση που μιμείται την ανθρώπινη κίνηση του περπατήματος.

 

Με αυτόν τον τρόπο δίνει την αίσθηση στον αναβάτη ότι πρέπει να προσαρμόζει την δική του ταχύτητα επιφέροντας την αίσθηση του ελέγχου στο σώμα του, βοηθώντας  έτσι στην ισορροπία, τον συντονισμό κινήσεων, την ευελιξία και κυρίως την εμπιστοσύνη.

 

Δεν είναι απαραίτητο να ιππεύσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες για να δει αποτελέσματα της θεραπευτικής ιππασίας. Τα άλογα μπορούν να λειτουργήσουν και ως σύντροφοι «φροντίδας» ώστε μέσα από την ενασχόληση του ατόμου με τα άλογα με δραστηριότητες πλάι του όπως πχ περπάτημα, περιποίηση του αλόγου ακόμα και παιχνίδι να αυξηθεί η κοινωνική του αντίληψη προς τον σύντροφο «φροντίδας» του ατόμου, δημιουργώντας έτσι πρότυπα συμπεριφοράς προς τους γύρω του στις βασικές έννοιες του μοιράζομαι – επικοινωνώ – φροντίζω.

 

Η θεραπευτική ιππασία είναι ένας μοναδικός φυσικός θεραπευτικός
τρόπος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες δημιουργώντας αληθινές εμπειρίες. Μέσα από την Θεραπευτική Ιππασία το κάθε άτομο μπορεί να ανακαλύψει πρωτόγνωρα συναισθήματα που βοηθούν στην ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή του.

Κέντρο Ιππικής Θεραπείας - Αγρόκτημα Πινακάδες © 2014 | www.westsa.gr