Οφέλη Θεραπευτικής Ιππασίας

Το αποτέλεσμα μέσω της θεραπευτικής ιππασίας διαφέρει από άτομο σε άτομο με βάση πολλούς παράγοντες όπως το είδος της αναπηρίας , τη σοβαρότητα της αναπηρίας , το κίνητρο του αναβάτη και τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ αλόγου και αναβάτη .

 

Σε αντίθεση με τις ασκήσεις σε μηχανήματα που επικεντρώνονται μόνο σε μία ομάδα μυών κάθε φορά και δεν χρησιμοποιούν φυσικές κινήσεις του σώματος η ιππασία κάνει τον  αναβάτη να κάνει χρήση ολόκληρου του σώματος για να κατευθύνει, ελέγχει , να προσαρμόζει το άλογο και να διατηρήσει την ισορροπία του.

 

Επειδή η ιππασία απαιτεί όχι μόνο τη σωματική ικανότητα , αλλά και τη γνωστική ικανότητα του αναβάτη αποκαλύπτει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του.

 

Ενώ οι περισσότερες κλασικές θεραπευτικές τεχνικές συχνά φτάνουν σε ένα όριο, όπου ο ασθενής μπορεί να χάσει το κίνητρο του, η χαρά και η συγκίνηση της ιππασίας βοηθάει στον να ενθαρρύνει τους ασθενείς να ανταποκριθούν.

 

Η ίδια η πρόθεση του να κάνει κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες ιππασία –κάτι που πολλοί φυσιολογικοί άνθρωποι φοβούνται- είναι ήδη ένα μεγάλο όφελος και βήμα βελτίωσης.

 

Σε μια μελέτη οκτώ εβδομάδων για τις επιπτώσεις ενός θεραπευτικού προγράμματος ιππασίας με τους συμμετέχοντες να κυμαίνονται σε ηλικίες από 10 έως 40 ετών, παρατηρήθηκε μια σημαντική βελτίωση της στάσης του σώματος στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων.

Επίσης και στα αποτελέσματα μιας άλλης πρόσφατης μελέτης δέκα εβδομάδων με Θεραπευτική Ιππασία έδειξε βελτίωση στην αίσθηση της αυτό-βοήθειας καθώς και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης σε ενήλικες ηλικίας 26-46 ετών με ψυχιατρικές αναπηρίες.

Σωματικά Οφέλη

• Βελτιωμένη ισορροπία και μυϊκή δύναμη

• Βελτίωση του συντονισμού και πιο γρήγορα αντανακλαστικά

• Αυξημένος μυϊκός έλεγχος

• Βελτιωμένη στάση του σώματος

• Αυξημένο εύρος κίνησης των αρθρώσεων

• Stretching των μυών

• Αυξημένη αντοχή

• Αύξηση επιπέδου καρδιαγγειακής κατάστασης

• Σωματική Τόνωση

• Βελτιωμένη οπτική-χωρική αντίληψη

• Βελτίωση των μεικτών κινητικών ικανοτήτων.

 

Ψυχολογικά Οφέλη

• Βελτιωμένη αυτοπεποίθηση

• Αυξημένη αυτοεκτίμηση και βελτίωση της εικόνα του εαυτού μας

• Ανάπτυξη της υπομονής

• Συναισθηματικός έλεγχος και αυτό-πειθαρχία

• Επέκταση του ελέγχου

• Βελτίωση στην αντίληψη κινδύνου

• Αίσθηση ομαλότητας

• Κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων

• Αυξημένη αντίληψη της ποιότητας της ζωής και της ικανοποίησης της

• Μείωση του στρες

 

Εκπαιδευτικά – Αθλητικά Οφέλη

• Εκμάθηση ιππασίας (ως άθλημα)

Κέντρο Ιππικής Θεραπείας - Αγρόκτημα Πινακάδες © 2014 | www.westsa.gr